Provlopp 2021-09-18

Lopp 1   Start kl 11:00     (Def 5 min innan lopp) 

BLÅ VOJLOCK

2140m Tempo 1.20-1.25

1 Quarcio Ducal - Glenn Carlsson

2 Zio Tom Jet - Markus Forss

3 Best I Walk - Egon Bengtsson

4 Urban Racing - Linnea Djupdahl

5 Precius Revena - Ingrid Bengtsson

8 Gansch Ixi - Anders Schillström

9 Amour Riverside - Kaj Jönsson

10Global Anniversary - Veronica Haglund

Resultat
  • första 500  1:22
  • första 1000 1:24
  • sista  1000 1:19
  • 1:a Gansch Ixi
  • 2:a Global Anniversary
  • 3:a Amour Riverside