Provlopp


Vill du vara med och köra provlopp?

Använd knappen här under för att göra en anmälan eller ring till sekis
035-109180
Glöm inte läsa under knappen "deltagarinfo"
Anmälan ska göras senast på fredagen senast kl 15 om ingen annan information delges på vår Facebooksida.


Tempot för våra provlopp är 1:20, 1:23, 1:25. Även montélopp kan förekomma.

Datum för planerade provlopp

17/2      9/3      30/3     13/4     4/5 1/6