Vårt riksförbund har gjort en förhandling med granngården!

Nyheter från riks är att ett avtal har skapats med fin rabatt för dem som har sina hästar i företag, Gå in på vår riks hemsida, www.btr.nu och läs. Det är även där du gör ansökan för att komma åt din rabatt.