Årets första möte

Årets första styrelsemöte är igång och här planeras inför kommande provlopp, årsmöte och aktiviteter för våra medlemmar!